รับตรวจสอบบัญชี บางเขน

สำนักงานตรวจสอบบัญชีเอ็นทีวาย

สำนักงานรับตรวจสอบบัญชี บางเขน ให้บริการทางด้านรับตรวจสอบบัญชี บางเขน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขนาดเล็ก รับปรึกษางานด้านบัญชี และภาษีอากรโดยผู้สอบบัญชีภาษีอากร ( TA )
รับตรวจสอบบัญชี บางเขน โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร และรับรองบัญชี ทีมงานของเรามีประสบการณ์มายาวนาน ทำให้ท่านมั่นใจได้ว่า การตรวจสอบบัญชีจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง

นโยบาย

  1. ยึดมั่นจรรยาบรรณ และรักษาความลับลูกค้า
  2. บริการและให้คำปรึกษาด้านภาษีอากรอย่างมืออาชีพ

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ

การเสียภาษีเป็นไปตามข้อกำหนดของประมวลรัษฎากร

บริการ

บริการตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)
ขอบเขตงานตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงิน

  1. บริการตรวจสอบบัญชี หจก.ขนาดเล็ก โดยผู้สอบบัญชีภาษีอากรให้เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด
  2. นำเสนอข้อผิดพลาดหรือข้อสังเกตต่อผู้บริหาร และให้คำปรืกษาแนวปฏิบัตที่ถูกต้องในการจัดทำบัญชี
  3. จัดเตรียม และจัดทำงบการเงินรวมหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อยื่นต่อกรมสรรพากร

รับตรวจสอบบัญชี บางเขน , รับตรวจสอบบัญชี บางเขน , รับตรวจสอบบัญชี บางเขน ราคา , รับตรวจสอบบัญชี บางเขน ราคาถูก , รับตรวจสอบบัญชี บางเขน แนะนำ , รับตรวจสอบบัญชี บางเขน และพื้นที่ใกล้เคียง , รับตรวจสอบบัญชี บางเขน หจก. , รับตรวจสอบบัญชี บางเขน รับทำบัญชี , รับตรวจสอบบัญชี บางเขน ภาษี , รับตรวจสอบบัญชี บางเขน วางแผนภาษี